Ons Verhaal

Wij worden vaak gevraagd hoe we elkaar eigenlijk ontmoet hebben.
Wel, dat is een langer verhaal... maar een spannend!Het begint in de zomer van 1980: Als klein meisje van 3 weken oud, vliegt Jemima met haar ouders naar Ivoorkust. Haar ouders zijn daar tewerkgesteld via de zendingsorganisatie Wycliffe. In hart en ziel groeit Jemima op als “missionary kid”.

1986. Roland heeft met 7 jaar de vrije keuze – niet of, maar welk muzikaal instrument hij wil leren bespelen. Na een overtuigende demonstratie door zijn broer Wolfgang kiest hij voor de viool. Ze heeft hem er later voor beloond...

1987: Jemima komt wekelijks huilend van de muziekschool naar huis omdat het noten lezen haar erg tegenvalt. Het jaar erna kiest zij als naschoolse activiteit voor dictielessen en daar ontplooit zij zich heel goed.

1988: Met al zijn courage gaat Roland naar de jeugdgroep van de evangelische gemeente in Großenheidorn. Daarmee begint zijn geloofsleven, dat later voor hem een hele nieuwe wereld zou openen...

1988: Na een minder gelukkige tijd in het ballet begint Jemima met toestelturnen en bereikt een degelijk niveau. Ook op vlak van atletiek is zij, met coaching van broer Jesse, bezig en behaalt zelfs een gouden medaille. Hierdoor heeft zij het vandaag nog steeds nodig om regelmatig te sporten, voor haar innerlijke balance.

1990: Stuk voor stuk neemt Roland thuis de geluids-, HiFi- en videotoestellen over. Hij bouwt zijn eerste thuisbioscoop, legt een filmcollectie aan, en verhoogt zijn zakgeld door CDs en videofilms van schoolevenementen te maken. Deze passie zou hem nog door de wereld leiden.

1992: Jemima veranderd haar kunstopleiding in “voordracht, welsprekendheid, en dramatische expressie” – de basis voor haar carriere als actrice...


1997: Jemima studeert Woordkunst en Drama op de kunstschool in Gent. Het internaatsleven maakt haar zelfstandiger en laat haar openbloeien.


1999: In Ilmenau maakt Roland van zijn mediahobby een mediaberoep: hij begint een vijfjarige ingenieursopleiding aan de technische universiteit in de afdeling “Media- en geluidstechnologie”. De muziek blijft een grote motivatie om zich in audiozaken te specialiseren. Daarna volgt de eerste baan bij Panasonic, eerst in Neumünster (Hamburg), dan in Frankfurt. Tegelijk maakt hij uiteindelijk toch nog vriendjes met het joggen en de badminton.

2001: Een bezoek in Zuid-Afrika wekt bij Jemima herinneringen aan dit continent en ook plannen voor eigen zendingswerk. Deze worden helaas voor haarzelf geen realiteit, maar in 2007 wel voor haar zus Nathanja.

Mei 2008: Bij een poging om nieuwe collegas voor zijn firma aan te werven, valt Roland op een onweerstaanbare jobofferte, die perfect bij zijn mediaprofiel past: Philips in Leuven. Een nieuw deel van zijn leven begint, met een nieuwe taal, het univ-orkest en belgische wafels! Maar dat zou niet het enige interessante in België blijven...

Mei 2008: Jemima neemt het besluit om het werk van haar zus in Zambia te steunen. Haar eigen middelen zijn beperkt en daarom plant zij een benefiet theaterstuk; een monoloog van 90 minuten. Om dit te kunnen volhouden, zoekt ze naar muzikanten voor intermezzos. Ze legt later in dit jaar contact met mensen van de ICEL-kerk.


Jouw beperkingen bevatten misschien jouw grootste idee
om te doen waarvoor God alleen jou roept.
--  Craig Groeschel, amerikaanse predikant


Oktober 2008: Opgewekt door de jonge kerkgemeente in zijn laaste woonplaats bij Frankfurt, zoekt Roland direct na zijn verhuis een nieuwe gemeente in Leuven – en vindt de internationale, evangelische ICEL. De mensen daar overtuigen hem gauw om met de viool tot de kerkdiensten bij te dragen.

December 2008: De Zweedse Sara zoekt in de omgeving van de ICEL-gemeente naar muzikanten voor het toneelstuk van een zekere Jemima, en vraagt Roland om de tweede viool te spelen. Zonder een precies idee van het project en de betrokken mensen zegt Roland maar toe.

Februari 2009: De eerste repetitie voor Jemimas benefietmonoloog begint, en Roland opent de deur voor Jemima. Na enkele verdere gebeurtenissen, waaronder een dansavond met z’n drieen en een wandeling (met z'n tweeen) in de kruidtuin, en na de succesvolle opvoering van "Vrouw Op Zoek", wordt de toekomst meer en meer duidelijk...

Juni 2009: Na familiebezoeken op Pasen in Großenheidorn en op Pinksteren in Denemarken overhandigt Roland Jemima in het vliegtuig een ring (die ze al dagen in haar zak had meegedragen zonder het te merken). Op 5 september 2009 wordt het dan (voor seculaire belangen) in het Leuvense stadhuis serieus, gelukkig! Het "echte Ja" volgt dan enkele maanden later, in een gepast kader :-)


God heeft jou alle middelen, alle mensen, alle vaardigheden,
alles gegeven wat je nodig hebt om die mensen te bereiken
die je moet bereiken.
--  Craig Groeschel

Dat is ook onze overtuiging.